Home » Wonen, zorg & welzijn » Indicatie en wachtlijst

Indicatie en wachtlijst

Aanvragen indicatie  

Voor het wonen in een verpleeghuis heeft u een Wet Langdurige Zorg (Wlz) -indicatie nodig. Deze vraagt u, de ouderenverpleegkundige of uw huisarts aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt een indicatie met of zonder behandeling krijgen. Dat heeft enkele consequenties waarop we later terugkomen. De kosten voor een verblijf in een verpleeghuis worden op basis van de Wet Langdurige Zorg vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Via de rekenhulp van het CAK kunt u ook zelf uw eigen bijdrage voor de zorg berekenen, of telefonisch contact opnemen via tel. 0800-0087. 

Kennismakingsgesprek na toekenning indicatie

Wanneer u een indicatie gekregen heeft komen we graag bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Na afloop van dit gesprek bepaalt u of u op de wachtlijst geplaatst wil worden. Het kennismakingsgesprek is een gesprek tussen een zorgbemiddelaar van Sint Anna, de toekomstige bewoner en zijn/haar familie of naaste(n). We leggen u in dit gesprek alles uit over Sint Anna, financiële zaken, praktische informatie en de wachtlijstprocedure. We vinden het erg belangrijk dat bewoners zich comfortabel voelen in hun leefomgeving bij Sint Anna, daarom leiden we u niet standaard rond in een woongroep als onderdeel van de eerste kennismaking. (Later in het traject is daar wel gelegenheid voor.) Natuurlijk laten we u graag op andere manieren sfeer proeven bij Sint Anna, bijvoorbeeld op andere plekken binnen Sint Anna of door middel van foto- en videomateriaal.  

Wachtlijst

U komt alleen in aanmerking voor de wachtlijst als u een indicatie heeft. Als u op onze wachtlijst staat blijven we regelmatig met elkaar in contact om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Zodra er een appartement voor u beschikbaar is wordt u op de hoogte gesteld.