Home » Wonen, zorg & welzijn

Wonen, zorg & welzijn

"Iedere dag een mooie dag"

Als het thuis niet meer gaat is het belangrijk om een plek te vinden die toch als thuis kan gaan voelen. Bij Sint Anna vindt u deze plek, prachtig gelegen in een groene omgeving. Niet voor niets is onze visie 'Iedere dag een mooie dag'. We vinden het belangrijk dat bewoners in deze fase van hun leven kunnen blijven genieten. Niet persé met grootse activiteiten, we zoeken dit juist ook in de kleine dingen zoals een fijn gesprek of buiten genieten van de zon. De complete sociale kring rondom een bewoner draagt bij aan het beleven van een mooie dag. 

Welzijn

Om optimale aandacht te hebben voor het welzijn van bewoners is in ieder zorgteam een welzijnsmedewerker vertegenwoordigd. Zij organiseren kleinschalige activiteiten in de huiskamers of multifunctionele ruimtes in de woongroepen. Zo kan er meegedaan worden aan sport- en spelactiviteiten, handvaardigheid, de krant wordt (voor)gelezen of worden er gezelschapsspelletjes gespeeld. Er zijn regelmatig activiteiten in de Brasserie; bijvoorbeeld een bingo, muziekmiddag of toneelvoorstelling. Daarnaast is er een grote groep trouwe vrijwilligers die activiteiten ondernemen in de huiskamers.

Uitgangspunten voor wonen, zorg en welzijn bij Sint Anna

We gebruiken bij Sint Anna acht uitgangspunten met betrekking tot wonen, zorg en welzijn. Wilt u meer weten over deze uitgangspunten? Klik dan op het plusje voor een verdere toelichting.

Sint Anna biedt een thuis waar alle bewoners tot aan hun overlijden kunnen blijven wonen. We zorgen ervoor dat een bewoner zich thuis kan voelen en veiligheid ervaart. Ook wanneer het, om wat voor reden dan ook, slechter gaat met een bewoner.

Wij zien de mens als één geheel, waarbij lichamelijke, psychische en sociale aspecten met elkaar verbonden zijn. Daarom staat bij ons de mens vóór de ziekte en mag enkel een diagnose nooit zorgen voor ontmenselijking. Bewoners, familie, het sociale netwerk, vrijwilligers en zorgprofessionals worden als gelijkwaardig gezien. 

De bewoner staat centraal en we luisteren naar de bewoner. We noemen dit ook wel vraaggestuurde zorg. Bewoners kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer ze naar bed gaan en zijn niet verplicht om mee te doen aan activiteiten. Het voelen van dwang of overmacht willen wij voorkomen.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en ritme van elke bewoner. Bij Sint Anna laten we ons niet leiden door de klok, maar door de 'hier en nu' situatie: wat vraagt een bewoner op dit moment in deze situatie? We passen de werkzaamheden zoveel mogelijk aan op het ritme van de bewoners. Wanneer iemand zich thuis jaren lang ’s avonds heeft gewassen, zorgen we ervoor dat dit ook bij Sint Anna zo kan blijven. Het recht doen aan het ritme van de bewoners geldt niet alleen voor zorgprofessionals, maar voor alle betrokken diensten, afdelingen en medewerkers. Ook de technische dienst plant het onderhoud en reparaties niet op basis van de eigen agenda, maar in overleg met de bewoners, al dan niet vertegenwoordigd door zorgprofessionals.

Het zorgteam zorgt voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dat begint met het goed weten wie de bewoner is en wat er voor de bewoner toe doet. Iedere bewoner is uniek: wij willen weten wie u bent en wat ú wilt. We vinden het belangrijk om het levensverhaal van de bewoner te kennen. Daarom stellen we bewoners en hun naasten veel vragen. Zo willen we bijvoorbeeld graag weten waar iemand vroeger van hield, hoe iemand heeft geleefd, en wat belangrijke hobby’s en gebeurtenissen in het leven van de bewoner waren. 

Acht bewoners vormen samen een zo normaal mogelijk huishouden, waardoor het leven zo thuis mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de tafel gedekt wordt met/door bewoners. Er wordt, indien gewenst, samen gebeden voor en/of na het eetmoment, en er in principe (niet per definitie) sprake is van gezamenlijk eten. Andere voorbeelden zijn geen speciale bezoektijden. 

We streven ernaar bewoners zoveel mogelijk levensgeluk, vrijheid en veiligheid te laten ervaren. Bewoners worden betrokken bij normale huiselijke activiteiten, zoals alles rondom maaltijden, wassen en schoonmaak. Het zijn vaak juist de kleine, alledaagse belevingen die het verschil maken tussen een huis en een thuis.

De inrichting van de woongroep is ook zoveel mogelijk als thuis.  Bijvoorbeeld door in de huiskamer gewone sfeerverlichting toe te passen, echte planten neer te zetten en er mogen huisdier langskomen. 

 

Zorgmedewerkers stellen zich op als onderdeel van het huishouden. We willen graag een vertrouwensband en wederkerige en gelijkwaardige relatie met bewoners op kunnen bouwen. Dit houdt onder andere in dat medewerkers niet in een uniform werken. Medewerkers zitten (ook in hun pauzes) tussen de bewoners en vertellen over hun dagelijkse bezigheden, geluk of verdriet. Bewoners zijn graag van betekenis voor een ander, bijvoorbeeld door het bieden van een luisterend oor of het geven van advies, maar ook het aangeven van melk voor in de koffie. Het zit in kleine gebaren, maar is van grote betekenis. Het belang van het opbouwen van relaties met bewoners mag niet onderschat worden. 

In tegenstelling tot het woon- en welzijnteam, trekken medici en paramedici zich juist terug uit het dagelijks leven van de bewoners. De verpleeghuisarts fungeert als een huisarts. We willen voorkomen dat bewoners ver van het normale leven af komen te staan.

Bewoners krijgen bij Sint Anna niet alleen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, maar ook een zo goed mogelijk leven met o.a. ruimte voor zingeving, geloofs- of levensovertuigingen, en betekenisvolle activiteiten. De meerderheid van de bezigheden ligt op het sociale vlak: zorgen dat bewoners tevreden de dag doorkomen, een hoge kwaliteit van leven ervaren, en iedere dag een mooie dag hebben.