Home » Werken bij » Vacatures » overig » HR Business Partner

HR Business Partner

Het is mooi werken in de zorg, vooral bij Sint Anna in Boxmeer. Je werkt op een prachtige locatie in ons gloednieuwe gebouw waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. Maar ook qua inhoud is het mooi werken in de zorg, ook als HR Business Partner.

Als HR businesspartner heb je een veelzijdige rol. Je adviseert, coacht en ondersteunt de manager bedrijfsvoering en in het verlengde daarvan het managementteam en de bestuurder over de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van HR-beleid, op strategisch en tactisch niveau. Je bent een waardevol onderdeel van team HR en team L&O, dat bestaat uit 3 adviseurs met verschillende specialismen, een praktijkopleider en twee HR-medewerkers. Hiervan coördineer je alle werkzaamheden en projecten die uit het HR-beleid voortkomen. Op jouw beurt ontvang je hiërarchisch leiding van de manager bedrijfsvoering.

We zoeken voor deze vacature een ervaren HR Business Partner. Het betreft een functie voor 28 tot maximaal 32 uur per week.

Jouw rol als HR Business Partner

Je initieert en ontwikkelt beleid op jouw vakgebied, verzamelt hiervoor input en legt jouw bevindingen, verbetervoorstellen en implementatieplannen voor. Dat doe je bijvoorbeeld door deelname aan interne stuur-, project—en werkgroepen met betrekking tot strategievorming, beleidsontwikkeling en implementatietrajecten. Je onderhoudt contacten met voor het HR vakgebied relevante externe organisaties en collega-instellingen op strategisch niveau.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je neemt initiatief voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van HR-beleid passend bij de organisatieambities en strategie.
 • Je adviseert en ondersteunt de manager bedrijfsvoering bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van HR-beleid op geleide van het jaarplan van de organisatie en aansluitend bij van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Het HR-beleid volgt de ambities en strategie van Sint Anna en ontwikkelt zich veelal projectmatig. Jouw initiatief voor- en bijdrage aan het HR-jaarplan zorgt voor een continue ontwikkeling en optimalisatie van HR-beleid.
 • Door jouw deelname aan lokale, regionale en landelijke netwerken en samenwerkingen, wordt Sint Anna en in het algemeen de verpleeghuiszorg vertegenwoordigd aan de juiste tafels.
 • In jouw positie ben je gedelegeerd leidinggevende van team HR. Je neemt initiatief voor het bepalen van de HR-strategie in aansluiting op de organisatieambities. Je geeft inhoudelijk en functioneel leiding aan de administratief medewerkers en collega’s op recruitment en advies.

Profiel

 • Je beschikt over relevante HR vakkennis op hbo-niveau of academisch niveau, aangevuld met specifieke vakkennis t.a.v. een deelspecialisme binnen HR en relevante wet- en regelgeving. Onze voorkeur gaat uit naar specifieke kennis op de gebieden HR-analytics en SPP.
 • Je hebt ruime ervaring en aanvullende kennis van (ouderen)zorg-, dienstverlening- en/of bedrijfsprocessen, verandertrajecten en projectmanagement. Je beschikt over een analytisch vermogen en de vaardigheid buiten de eigen beroepsgrenzen te adviseren.
 • Doordat jij in- en externe ontwikkelingen, trends en wijzigingen in wet- en regelgeving volgt, en in navolging daarvan HR-beleid initieert en ontwikkelt kan Sint Anna haar werkgeverstaken adequaat uitvoeren en vergoten en behouden we de aantrekkelijkheid als werkgever in de regio en arbeidsmarkt.
 • Je verricht jouw werkzaamheden zelfstandig binnen de kaders van strategische/tactische beleidskaders, richtlijnen en werkafspraken. Je geeft naar eigen inzicht invulling, en waar nodig in overleg met de bestuurder en het MT of de manager bedrijfsvoering aan de voorbereiding en ontwikkeling van HR-beleid.
 • Je werkt vastgestelde beleids- en projectplannen naar eigen inzicht uit en adviseert en ondersteunt het management met betrekking tot de implementatie en uitvoering van het beleid.
 • Je bent luistervaardig, toont interesse en aandacht aan medewerkers in het HR-team wanneer zij op je terugvallen.
 • Je toont initiatief en creativiteit bij het geven van adviezen en doen van verbetervoorstellen aan medewerkers uit team HR of de manager bedrijfsvoering. Daarbij zijn inzicht in de probleemstelling en de probleemcontext evenals initiatief, slagvaardigheid, analytisch inzicht, beoordelingsvermogen en vindingrijkheid vereist.
 • Je toont doorzettingsvermogen ten aanzien van het implementeren van het kwaliteitsbeleid in de organisatie. Je werkt systematisch bij het (door)ontwikkelen van HR-beleid, opzetten van projecten en MTO, het opstellen van beleids- en projectplannen en het beheren en coördineren van de actualisatie van voor HR relevante kwaliteitsdocumenten.

Dan nog even dit. We vragen je zorgvuldig om te gaan met jezelf, aangezien in de functie HR Business Partner ook enkele ongemakken met zich meebrengt. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met psychische belasting die optreedt doordat je jouw werkzaamheden verricht onder tijdsdruk van planningen en te maken hebt met weerstand bij het adviseren van leidinggevenden, het managementteam of medewerker en bij het implementeren van HR-beleid. Maak de voor jou onprettige of teveel belastende zaken daarom tijdig bespreekbaar met je leidinggevende.

Arbeidsvoorwaarden

Waardering vinden we belangrijk. Niet alleen in onze eerlijke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maar ook in het uitspreken ervan.

 • Deze functie is ingedeeld in FWG 60, wat betekent dat je brutosalaris minimaal €3.767,93 en maximaal €5.593,19 is.
 • Je krijgt een jaarlijkse vakantietoeslag van 8%.
 • Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering van 8.33%.
 • Ook profiteer je van een meerkeuzesyteem arbeidsvoorwaarden, waardoor je voordelig een telefoon, laptop, sportabonnement, cursus of een fiets kan aanschaffen.
 • Je krijgt 237,4 verlofuren per jaar op basis van een fulltime contract.

Over Sint Anna

Missie

Sint Anna wil een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Als het thuis niet meer gaat, bieden wij in ons verpleeghuis en daaromheen een fijne, kleinschalige plek. Dit in een groene omgeving aan de rand van Boxmeer. De persoonlijke aanpak is onze kracht. Wij weten wie u bent en wat u wilt.

Visie

Behoud van eigen regie, oprechte warme aandacht, behoud van ieders waardigheid en aandacht voor zingeving, vinden we belangrijk. Wij stemmen onze zorg- en dienstverlening af op de wensen en behoeften van bewoners. Dat kan van dag tot dag verschillen. Ook medewerkers voelen zich gekend en kunnen zichzelf zijn. Wij stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Door te denken in mogelijkheden, ontstaat er ruimte voor creativiteit en innovatie. Voor onszelf en onze (toekomstige) collega’s willen we een aantrekkelijke werkgever zijn.

Onze ambitie is om van iedere dag een mooie dag te maken. Het is goed leven bij Sint Anna in kleinschalige woongroepen. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om deze ambitie te realiseren in verbinding met familie, verwanten en samenwerkingspartners. Sint Anna is opgericht door de zusters van Julie Postel. De belangrijke waarden in het christelijke geloof zijn uitgangspunt in het verlenen van zorg en krijgt nadere invulling in onze kernwaarden: Samen, Vertrouwd, Aandacht en Professioneel.

Voor informatie en Solliciteren

Enthousiast? We leren je graag beter kennen zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen. Stuur je motivatie en CV naar ons toe en we nemen snel contact met je op.

Heb je eerst nog vragen over de vacature? neem dan contact op met onze recruiter Bart Balm via tel. 06-26953803 of mail naar b.balm@sintannaboxmeer.nl