Home » Werken bij » Collega's aan het woord » Stagiair Renzo

Renzo is nog maar 17 jaar, maar weet waar zijn hart ligt. In de zorg. Zijn 1e-jaars stage bij Sint Anna heeft hij met veel plezier doorlopen en met mooie resultaten afgesloten.

Van kok naar verpleegkundige
“Ik heb altijd gezegd dat ik kok wilde worden, maar toen ik met een vriend meeging naar de open dag voor de opleiding in de zorg was ik verkocht.” zegt Renzo. Uiteindelijk koos hij toch nog op de valreep voor de Mbo-opleiding Verpleegkundige niveau 4. Hij vervolgt: “Ik snap door mijn eigen beperking (Renzo heeft o.a. autisme) hoe belangrijk het is dat iemand je helpt, dat iemand weet wat je fijn vindt of juist niet. Ik zet mijn beperking in als mijn kracht.”.

Spannende stage
Renzo keek niet uit naar zijn stage. “Ik ben niet zo’n held in kennis maken, en ging een drukke periode tegemoet (2 dagen school, 3 dagen stage), dat is pittig voor mij. Ik vind het lastig om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe dingen te leren. Gelukkig ben ik  heel open ontvangen bij Sint Anna. In de eerste weken kreeg ik tijd om collega’s en bewoners te leren kennen tijdens huiskamerdiensten. Het werkte voor mij, maar ook voor bewoners, heel goed om mensen eerst te leren kennen, spelletjes spelen, samen eten, samen de dag afsluiten. Langzaamaan namen collega’s mij mee bij zorgmomenten. Zo heb ik vertrouwen van collega’s en bewoners gekregen, maar ook vertrouwen in mezelf. Mensen vroegen al snel, ‘Wanneer kom je weer?’.”

Kleine veranderingen met groot resultaat
“Op mijn eerste dag trof ik een man in rolstoel. Hij was heel vrolijk, maar werd plots erg geagiteerd, duwde zijn rolstoel weg en benaderde collega’s op een heftige manier. Ik schrok ervan hoe snel zijn gedrag veranderde, ineens veranderde zijn blik.” Het bleek dat deze meneer niet meer naar buiten kon kijken, als hij dat wel kon dan voelde hij zich fijn. Hij kreeg een andere plek aan tafel en het was opgelost. “Ik vind het mooi om te zien dat zo’n kleine oplossing groot resultaat kan geven.”

De ouderenzorg is veel mooier dan ik dacht
Zorgen voor ouderen is veel leuker en waardevoller dan hij voor zijn stage dacht. Renzo stelt dat het beeld van de ouderenzorg bij jongeren niet klopt met zijn ervaring en die van zijn klasgenoten. “Mijn hele klas heeft nu een stage gehad in de ouderenzorg, niemand had vooraf écht in de gaten hoe het eraan toe gaat, wat je moet doen om iemand zich thuis te laten voelen en hoe belangrijk dat is. Ik heb zelfs vrij gevraagd van school om de verhuizing van bewoners naar het nieuwe gebouw mee te maken. Dat was geweldig om mee te maken en maakt de band met bewoners nog sterker. Het is echt leuk en dankbaar werk. Mensen bedanken je de hele dag en tonen hun affectie, dat geeft mij een voldaan en goed gevoel.”

Zo thuis mogelijk
“Ik vind het heel mooi dat bij Sint Anna bewoners zo thuis mogelijk kunnen wonen. Een eigen keuken in de fijne huiskamer, zelf koffie zetten, samen haken. Bewoners bepalen zo veel mogelijk zelf wat ze willen en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Heeft iemand hulp nodig met aankleden dan helpen we, maar kun je zelf wel je trui aandoen, dan doe je dat ook zelf. We zijn er natuurlijk wel als er hulp nodig is, er is altijd iemand in de buurt, maar je moet niet de hele dag met je neus bovenop de bewoners zitten. Bewoners zijn niet ziek, ze wonen hier gewoon. Ze hebben alleen hulp nodig. Ik vind het belangrijk om de bewoner zo veel mogelijk dingen zelf te laten doen.

Begeleiding
Renzo werd begeleid door Wim, één van de Verpleegkundigen bij Sint Anna. “Echt een geweldige stagebegeleider, hij heeft mij overal mee naar toe genomen. Als eerstejaars mag ik nog niet zo veel doen als ik zou willen, maar hij stelde mij heel veel vragen. Wat zou jij nu doen, wat vind jij, vind je dit de juiste manier en waarom? Ik heb verantwoordelijkheid en vertrouwen van hem gekregen. Met collega’s onderling was het ook heel erg gezellig. Bewoners doen mee met grappen maken. Dat zorgt voor een leuke sfeer, die belangrijk is voor iedereen.

Iedere dag een mooie dag
De visie van Sint Anna is ‘Iedere dag een mooie dag’. Renzo zegt daarover: ‘Daarvoor werk je in de zorg. Iedere dag is een mooie dag, want je mag er nog zijn. Je voelt je thuis, hebt je leven in de hand, in overleg kan en mag er heel veel. Zo ging een bewoner nog eens op vakantie met een familielid. Natuurlijk is het niet altijd zo groots, iedere dag is een mooie dag, maar met z’n obstakels. Daar kun je als zorgmedewerker heel veel in betekenen. Je ondersteunt ook wanneer het even wat minder gaat.

Ik laat ouderen de wereld zien
Hoe Renzo zorgde voor een mooie dag? Door met hen documentaires over de wereld te kijken. “Bewoners genieten van de mooie dingen die je laat zien. Ze hebben dan toch het idee weer iets nieuws gezien of geleerd te hebben, zelfs op hun hoge leeftijd. Zo sloten we de dag vaak goed af met wie dat leuk vond. Want ook dat is belangrijk, zoiets moet geen verplichting zijn. Niet mee hoeven doen kan ook al een mooie dag maken, want gehoord worden is heel belangrijk!”

 

Wil jij dit ook?

Lijkt het jou ook interessant om stage te lopen bij Sint Anna? Bekijk onze vacatures. 

Vacature Stagiair(e)

Alle vacatures