Home » Over Sint Anna » Stichting Vrienden Sint Anna

Stichting Vrienden Sint Anna

Stichting Vrienden Sint Anna is een initiatief van de heer Herman Giesen. Als direct betrokkene bij Stichting Sint Anna zag hij van dichtbij het gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Er zijn slechts beperkt middelen beschikbaar om eens iets extra’s te doen of aan te schaffen voor de bewoners van Sint Anna, ter bevordering van hun welzijn. Herman is er met zijn enthousiasme in geslaagd om een groep mensen bij elkaar te brengen die samen het bestuur van de Stichting Vrienden Sint Anna vormen. Op 20 april 2017 was de officiële oprichting van de stichting een feit.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden Sint Anna is het steunen en financieren van initiatieven en activiteiten van de Stichting Sint Anna in Boxmeer, die niet uit het reguliere budget van de stichting betaald kunnen worden. De initiatieven en activiteiten die wij willen steunen dienen het welzijn van de bewoners te bevorderen.

Om dit te bereiken werft de Stichting Vrienden Sint Anna fondsen door middel van onder andere donateurs, het ontvangen van giften, erfstellingen en legaten.

Vriend worden

Om ons doel te bereiken zamelt de Stichting Vrienden Sint Anna gelden in. Onze stichting is volledig afhankelijk van giften, subsidies, donaties en steun van zowel particulieren als bedrijven. 

Als u onze stichting wilt steunen zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Eénmalige donatie: elk bedrag wordt door ons in dank aanvaard.

  • Donateur: geeft u liever een vast bedrag per maand of jaar dan kunt u donateur worden. Dit kan al vanaf € 5,- per maand.

  • Donateur voor een periode van minimaal 5 jaar: indien u met ons een overeenkomst sluit dat u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar aan ons schenkt, is dit bedrag volledige fiscaal aftrekbaar op uw inkomen en geniet u een aanzienlijk belastingvoordeel.

  • Legaat of erfstelling: dit is mogelijk indien u onze stichting in uw testament laat opnemen. In dit testament, dat opgemaakt wordt bij een notaris, kunt u aangeven voor welke vorm u kiest:  

    • Bij een legaat kunt u onze stichting een vast bedrag nalaten.

    • Bij een erfstelling wordt een deel van de nalatenschap bestemd voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld onze stichting.

  •  Enige andere vorm van ondersteuning

ANBI instelling

De Stichting Vrienden Sint Anna is aangemerkt als een “ANBI” instelling. Sinds 20 april 2017 is deze status van kracht. Dit geeft u als donateur het voordeel dat u onder bepaalde voorwaarden deze donatie van uw inkomen mag aftrekken. Donaties die voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd, mogen geheel in mindering worden gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting. Over gelden, die wij ontvangen uit nalatenschappen is geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd.

Contact

Wilt u de Stichting Vrienden Sint Anna steunen of bent u geïnteresseerd in het doen van enige vorm van ondersteuning of wilt u meer informatie, dan kunt u ons bereiken via de volgende contactmogelijkheden.


Secretariaat Stichting Vrienden Sint Anna
Jacob van Ruysdaelstraat 20
5831 CB Boxmeer

0485-573188 (dhr. Henk Thuis, secretaris) of 0485-578150 (dhr. Anton van Erve, voorzitter)

vrienden@sintannaboxmeer.nl

Overige gegevens:

Bankrekeningnummer:  NL89 RABO 0319 0616 20 (tenaamstelling Stichting Vrienden Sint Anna)
Kamer van Koophandel: 68624166
RSIN nummer: 857524069