Home » Over Sint Anna » Leefcirkels

leefcirkels

Bij Sint Anna vinden we het belangrijk dat iedere dag een mooie dag is. We gaan ervan uit dat al onze deuren open zijn, tenzij daar een zwaarwegende reden voor is. Niet de veiligheid, maar het geluk van de bewoner staat voorop. We streven naar maximale vrijheid voor bewoners, en moedigen bewoners aan optimaal gebruik te maken van deze vrijheid. Samen durven we risico’s te aanvaarden. Leefcirkels maken dit mogelijk, ook voor bewoners met dementie.

Een leefcirkel is een gebied waarin bewoners vrijelijk bewegen, zonder dat er een melding naar medewerkers wordt verstuurd (dwaaldetectie) en/of de deuren gesloten zijn voor bewoners (dwaalpreventie). 

Wilt u meer weten over leefcirkels?   

download de flyer

Veelgestelde vragen over leefcirkels

De bewoner met de minste bewegingsvrijheid is ‘leidend’. Dat houdt dus in dat de deur niet open gaat zolang deze bewoner in de buurt is en iedereen die bij de deur staat moet wachten. Pas als de bewoner weggaat bij deze deur, gaat de deur weer open. We hopen op uw begrip hiervoor. Informeer een medewerker, of begeleid de betreffende bewoner terug naar een plek op een grotere afstand van de deur. 

De bewoner met de minste bewegingsvrijheid is ‘leidend’. Dat houdt dus in dat de deur niet open gaat zolang deze bewoner in de buurt is en iedereen die bij de deur staat moet wachten. Pas als de bewoner weggaat bij deze deur, gaat de deur weer open. We hopen op uw begrip hiervoor. Informeer een medewerker, of begeleid de betreffende bewoner terug naar een plek op een grotere afstand van de deur. 

Indien sprake is van een brandmelding gaan alle deuren dicht, maar niet op slot. De werking van leefcirkels is inactief. Bij brand is het belangrijk de reguliere afspraken te volgen die er zijn gemaakt. Volg altijd de instructies van BHV’ers op. Deze zijn getraind en opgeleid om te handelen in noodsituaties. Zij zorgen voor de opvang en juiste gang van zaken.

Als familie of een vrijwilliger met de bewoner buiten de toegekende leefcirkel wil gaan, is dat mogelijk via een tag of app op de mobiele telefoon. Ben ervan bewust dat mogelijk ook andere bewoners buiten de toegekende leefcirkel gaan wanneer u overrulet. Indien u niet in het bezit bent van een tag of app op de mobiele telefoon, kunt u een medewerker vragen de deur te openen. 

Bij verlies van de pols-/halszender zorgt de medewerker voor een nieuwe pols-/halszender die wordt ingesteld op de geldende afspraken voor betreffende bewoner.

Sint Anna faciliteert enkel een GPS tracker wanneer het doel is om ernstig nadeel af te wenden (in het kader van de Wet Zorg en Dwang). De opvolging is in deze gevallen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en de afspraken, na overleg tussen bewoner, naasten en medewerker, worden vastgelegd in het zorgplan. In alle andere gevallen, wanneer het doel ernstig nadeel afwenden niet aanwezig is, faciliteert Sint Anna geen GPS. Mocht bewoner en/of naasten zelf een GPS tracker noodzakelijk achten, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het regelen van en de opvolging van een GPS tracker.

De voordeur van iedere woongroep bevat een bewegingsradar. Dit houdt in dat de deur automatisch open gaat wanneer beweging wordt gedetecteerd, zowel aan de gang kant (van buiten naar binnen = welkom thuis) als aan de woongroep kant (van binnen naar buiten). Daarnaast kan de voordeur geopend worden door middel van de witte drukknoppen, het aanbieden van een tag, of het gebruik van de app op de mobiele telefoon. Zowel de bewegingsradar als witte drukknoppen worden uitgeschakeld indien een bewoner met leefcirkel Woongroep zich in de buurt van de deur bevindt. De deur gaat in dit geval op slot en blijft op slot tot en met 10 seconden na de laatste signalering van de bewoner met leefcirkel Woongroep door de sensor

Heeft u nog vragen over de leefcirkels, dan kunt u deze stellen aan een van onze medewerkers.  Of u mailt naar j.vansambeek@sintannaboxmeer.nl