Home » Over Sint Anna » Bestuur

Bestuur

Managementteam

Leden van het managementteam zijn:

  • Ineke Wever, bestuurder
  • Wendy van Tongeren, manager zorg
  • Dries van Acker, manager bedrijfsvoering a.i.

Raad van Toezicht

Stichting Sint Anna Boxmeer heeft een raad van toezicht. Deze houdt toezicht op de realisatie van de doelen van Stichting Sint Anna en vervult de werkgeversrol voor de bestuurder.

Leden van de raad van toezicht zijn:

  • Mw. W.H. van de Walle, voorzitter
  • Dhr. S.J.E. Turnhout, vice-voorzitter
  • Dhr. E.J.M. Smeets, lid
  • Dhr. P.A.A. van Mulkom, lid
  • Mevr. A. Sieben, lid