Home » Nieuws » Angelien Sieben benoemd in Raad van Toezicht

31 mei 2024

Angelien Sieben benoemd in Raad van Toezicht van Stichting Sint Anna

Per 1 juni 2024 verwelkomt de Raad van Toezicht van Stichting Sint Anna Angelien Sieben als nieuw lid. Zij volgt Anneke Jansen op, die na acht jaar afscheid neemt van de Raad.

Over Angelien Sieben   
Angelien Sieben brengt een schat aan ervaring mee als verpleegkundige (specialist). Ze was voorzitter van de verpleegkundige adviesraad van het Radboudumc en werkte als "Reshape Fellow" om de verbinding tussen verpleegkunde en technologische innovaties te versterken. Daarnaast heeft zij haar promotietraject afgerond en werkte ze als verpleegkundig directeur van de concernstaf kwaliteit & veiligheid. Momenteel is ze verpleegkundig directeur van het Centrum van Geïntegreerde Zorg bij Radboudumc.

Angelien: “De missie en visie van Sint Anna, met kernwaarden als samen, vertrouwd, aandacht en professioneel, sluiten nauw aan bij mijn eigen visie. Bij het Centrum van Geïntegreerde Zorg werken we aan nieuwe zorgmodellen voor kwetsbare en  complexe patiënten. Daarmee dragen we bij aan de maatschappelijke opdracht om te komen tot de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional. En dit juist in zeer nauwe samenwerking met onze partners in de eerste lijn.” Angelien ervaart hierdoor veel raakvlakken met de ouderenzorg. “En bovendien voelt het voor mij ook een beetje als thuiskomen, aangezien ik ben opgegroeid in Vierlingsbeek en naar school ging in Boxmeer."

Over de Raad van Toezicht van Sint Anna           
Voorzitter Betty van de Walle: “We namen onlangs afscheid van Anneke Jansen, die de afgelopen acht jaar haar functie met toewijding en deskundigheid heeft vervuld. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet. In Angelien Sieben hebben we een waardige opvolger gevonden met diepgaande kennis van het primaire proces en de wijze waarop gestuurd kan worden op kwaliteit van zorg. We kijken uit naar de samenwerking.”

Per 1 juni 2024 bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Sint Anna uit:

  • Mw. W.H. van de Walle (voorzitter)
  • Dhr. S.J.E. Turnhout
  • Dhr. E.J.M. Smeets
  • Dhr. P.A.A. van Mulkom
  • Mw. A. Sieben

Ga terug naar het menu