Home » Nieuws » Sint Anna stopt schriftelijke zorgverlenersovereenkomst

26 september 2023

Nieuwe website Sint Anna gelanceerd!

Sint Anna volgt het voorbeeld van andere zorgorganisaties en stopt per 1 oktober 2023 met de schriftelijke zorgovereenkomst. Dit vermindert administratieve lasten. Het ministerie VWS en brancheorganisaties staan er hier volledig achter. In het kader van ‘Ontregel de zorg’ is geconcludeerd dat er juridisch geen bezwaren zijn.

Op de website van Sint Anna zijn de algemene voorwaarden en bijzondere modules te vinden die voorheen op schrift meegegeven werden.  

Wat zijn de juridische eisen voor een zorgovereenkomst?

  • Het tot stand komen van een overeenkomst

Wanneer de cliënt de organisatie benadert met een concrete zorgvraag waarop wordt ingegaan, ontstaat een mondelinge overeenkomst. Een schriftelijke overeenkomst is niet nodig. Vergelijkbaar met bezoek huisarts of ziekenhuis.

  • Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden en bijzondere module
    • Bewoner weet dat er voorwaarden zijn.
    • Bewoner stemt hier (impliciet) mee in (stilzwijgend bij uitblijven bezwaar).
    • Voorwaarden worden ter hand gesteld, voorafgaand of bij aangaan van de overeenkomst. Dit kan fysiek of digitaal. Aan dit laatste zijn enkele eisen/voorwaarden verbonden: eenvoudig te vinden op de website, makkelijk op te slaan digitaal format, duidelijke hyperlink, instemmen met digitale overhandiging (dit kan stilzwijgend doordat er geen bezwaar is).

Ga terug naar het menu