Home » Nieuws » Zorg Advies Raad (ZAR) van start

10 augustus 2023

De eerste Zorg Advies Raad (ZAR) binnen Sint Anna

Begin dit jaar is binnen Sint Anna de eerste Zorg Advies Raad (ZAR) geïnstalleerd. De naam van de adviesraad is Zorg Advies Raad geworden aangezien de leden van de adviesraad een achtergrond hebben in de verpleegkunde, verzorging en het welzijn en de naam Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) voldoet niet aan al deze disciplines.

Ambities
De ZAR heeft een adviserende rol op de professionele beroepsinhoud. Door middel van een goede samenwerking met de beroepsgroepen, bestuurder en stakeholders (o.a. stafdiensten, (para)medici, leidinggevenden, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, vrijwilligers) hoopt de ZAR haar ambities te realiseren.

De ambitie is de kwaliteit van zorg verbeteren en waarborgen. Daarnaast is het doel om de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering van de beroepsgroep te stimuleren.

Optimaal beleid voor professionele beroepsbeoefening
De ZAR signaleert knelpunten in de beroepspraktijk en vertaalt dit naar adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan de bestuurder om de kwaliteit van zorg te verbeteren en waarborgen; De ZAR draagt bij aan beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening; De ZAR draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de beroepsgroep bij de koers van Sint Anna; De ZAR volgt de dynamiek in de zorg, zowel buiten als binnen Sint Anna, en speelt in op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.

Een van de ZAR leden vertelt: "De reden dat ik bij de ZAR gegaan ben, is dat ik het belangrijk vind dat er naar medewerkers geluisterd wordt. Als lid van de ZAR kan ik meedenken over verbeteringen ten behoeve van de beroepsgroep. Als er veranderingen komen waar vanuit de beroepsgroep vraag naar is, komt dit ten goede van de werksfeer. Als er een goede werksfeer is, straalt dit ook uit naar de bewoners. Zij krijgen dan de beste professionele zorg die ze verdienen."

Ga terug naar het menu