Home » Nieuws » 24 november dag van de specialist ouderengeneeskunde

24 november dag van de specialist ouderengeneeskunde

24 november 2023

Vanaf 2022 is 24 november uitgeroepen tot de jaarlijks terugkerende Dag van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Op deze dag willen we het belangrijke werk van deze dokters benadrukken en hen extra in het zonnetje zetten. In het licht van de dubbele vergrijzing speelt de rol van specialisten ouderengeneeskunde een cruciale rol in het bieden van hoogwaardige zorg aan kwetsbare ouderen in Nederland, zowel nu als in de nabije toekomst. Ze verdienen daarom bijzondere erkenning en waardering.

Toegewijde specialisten
Met ruim 1.800 toegewijde specialisten ouderengeneeskunde in Nederland dragen zij bij aan de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en autonomie van kwetsbare ouderen. Deze dokters kijken niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de impact ervan op het dagelijks leven, en dit doen ze samen met een multidisciplinair team. De maatschappelijke veranderingen, waaronder de vergrijzing en 'bevriezing' van het aantal verpleeghuisbedden, brengen wijzigingen in de functie en rol van specialisten ouderengeneeskunde met zich mee. Ze zullen steeds meer een ondersteunende rol hebben voor huisartsen, met name voor cliënten met een WLZ-indicatie in de thuissituatie. Deze verschuiving heeft op zijn beurt invloed op hun rol in verpleeghuizen, waardoor dit vakgebied zeer dynamisch is en uitdagend blijft.

In het zonnetje
Vandaag willen we speciaal Merel en Marelva, onze eigen SO's, in het zonnetje zetten. Maar laten we, niet alleen vandaag, stilstaan bij het waardevolle werk van specialisten ouderengeneeskunde en hun bijdrage aan de zorg voor ouderen.

 

Ga terug naar het menu