Home » Nieuws » Sint Anna start pilot slimme incontinentiematerialen

2 oktober 2023

Sint Anna start pilot slimme incontinentiematerialen

Passende continentiezorg is van groot belang voor zowel de kwaliteit van leven van ouderen als de werkdruk van het zorgpersoneel.

Sint Anna start eind oktober bij vier woongroepen met een pilot met slim incontinentiemateriaal.

Hoe werkt slimme inco? 
Aan het incontinentiemateriaal wordt een clip bevestigd. In het incontinentiemateriaal zitten geïntegreerde sensoren die verbonden zijn met de clip. De clip staat via de Cloud in contact met de app op de telefoon van de zorgmedewerker en stuurt de metingen vanuit de sensoren door. Zodra er urine in het incontinentiemateriaal komt, registreert de sensor dat en houdt dit realtime bij in de app. Zo heeft de zorgverlener inzicht in de actuele situatie en kan de verschoning plannen.

Dit heeft verschillende voordelen. De bewoner wordt niet vaker verschoond dan nodig. Dit is minder belastend voor de medewerker en door tijdige signalering zouden er minder ‘ongelukjes’ moeten zijn. Ook krijgen we meer zicht of we de juiste materialen gebruiken. Dit moet ook tot minder verspilling leiden.

Ga terug naar het menu